Monimuotoisuus on hyödyllistä yrityksille – miten voimme oppia voittamaan ennakkoluulomme?
Uncategorized

Monimuotoisuus on hyödyllistä yrityksille – miten voimme oppia voittamaan ennakkoluulomme?

Osallisuuden ja monimuotoisuuden omaksumiselle työpaikalla on vahvat liiketaloudelliset perusteet. Viimeisimmässä raportissaan (Delivering Through Diversity, 2018) McKinsey vahvistaa yhteyttä monimuotoisuuden ja yrityksen taloudellisen suorituskyvyn välillä. Heidän tutkimuksensa osoittavat, että sukupuolierot vaihtelevat yrityksissä 21% ja etnisesti erilaisimmat yritykset 33%. On taipuvaisuutta ajatella, että nämä yritykset ovat oppineet käyttämään osallisuutta ja monimuotoisuutta kilpailuedun lähteenä ja kasvun avaintekijänä. Viimeisimmän…